Zaporijya Teknik Üniversitesi

Zaporijya Teknik Üniversitesi

Ukrayna Üniversiteleri

Zaporijya Teknik Üniversitesi ; Ukrayna eğitim sistemi, Avrupa’nın en gelişmiş sistemlerinden biridir. Bunun nedeni ülkenin uzun bir eğitim geçmişine sahip olması ve Avrupa’da okulların kurulduğu Avrupa Aydınlanmasından da etkilenmiş olmasıdır. Ukrayna’da eğitim ortaöğretim düzeyine kadar ücretsiz ve zorunludur. Üniversitelerin hem liberal hem de teknik bölümleri vardır. Eğitim için iyi bir ortam sağlarlar ve ülke kültürünün önemli bir parçasıdırlar.

Tüm üniversiteler özerk, kendi kendini yöneten kurumlardır. Genellikle cumhurbaşkanının başkan ve eğitim bakanının sekreter olarak bulunduğu bir konsey tarafından yönetilirler. Hepsinin sırasıyla öğretim, araştırma ve yönetimden sorumlu bir rektör, bir rektör yardımcısı ve dekanları vardır. Her üniversitenin, üniversite konseyinin yönetimi altında kendi tüzüğü, yürütme organları ve komiteleri vardır. Tüm işler, karar alma süreçlerine katılan üniversite personeli ve öğrenciler tarafından demokratik bir şekilde yönetilir. Ukrayna cumhurbaşkanı silahlı kuvvetlerin baş komutanı, bir parlamento üyesi ve devlet birliğinin garantörüdür; aynı zamanda seçilmiş devlet başkanıdır.

Ukrayna üniversitelerinden biri hariç tümü, uluslararası standartları karşılamak için yapısal değişikliklerden geçiyor. Örneğin, Kiev Mohyla Üniversitesi 2012 yılında Avrupa üniversitesi adayı olmadan önce büyük değişiklikler geçirdi. Değişiklikler arasında personel sayısının artırılması, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve derslerde modern pedagojik yöntemlerin uygulanması yer alıyor. Ayrıca, tüm üniversitelerde kitap ve araştırma materyallerini depolamak için yeterli alana sahip kütüphaneler ve uygulamalı derslerin öğretimi için okul laboratuvarları bulunmaktadır. Bu standart olanaklara ek olarak her üniversite, öğrenci yurtları, öğrencilerin rahatı ve sağlığı için restoran hizmetleri, öğrencilerin eğlence ve sosyal ihtiyaçları için spor tesisleri ve öğrencilerin refahı için çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Her üniversite bilgi teknolojisi, inşaat mühendisliği, ekonomi ve yönetim gibi teknik alanlarda ve ayrıca tarih, coğrafya, Slav çalışmaları ve İngilizce dil çalışmaları gibi liberal sanatlarda çok çeşitli derece programları sunmaktadır. Bazı üniversitelerde ayrıca havacılık, tarım ve veterinerlik bölümleri de bulunmaktadır. Ancak, her departman, reformları eşzamanlı olarak uygularken yüksek standartları sürdürmek için yeterli personele sahip değildir; personel sayısını artırırken yüksek standartları korumak, dış kaynaklardan sağlanan fonlarda büyük artışlar olmadan neredeyse imkansız olurdu.

Ukrayna, uzun eğitim geçmişi sayesinde iyi gelişmiş mükemmel bir eğitim sistemine sahiptir. Tüm üniversiteler, mükemmel gelişim stratejileri sayesinde, personel ve öğrenciler tarafından demokratik bir şekilde yönetilen özerk kuruluşlardır. Bazıları hala uluslararası standartlar için çalışıyor olsa da, hepsi vatandaşları için yüksek kaliteli eğitim sağlamaya kendini adamıştır.

Sokak Görünümü

Üniversitenin Konumu

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi – Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın